Splošna navodila za udeležence izletov

  1. Udeleženec mora spoštovati navodila vodnika in se po njih ravnati. Vedno je pripravljen pomagati drugim, če so pomoči potrebni.
  2. Udeleženci morajo biti pravočasno na zbirnem mestu, da je odhod možen ob napovedani uri.
  3. Vsak udeleženec mora imeti primerno opremo, obleko in obutev glede na težavnost pohoda in vremenske razmere.
  4. Vodnik, ki vodi pohod, je dolžan na samem zbirališču pregledati opremo udeležencev in jih, v kolikor je le ta neustrezna glede na zahtevnost pohoda, tudi izločiti.
  5. V primeru, da se prijavljeni pohoda ne more udeležiti, je dolžan to sporočiti vodniku vsaj en dan pred načrtovanim pohodom.
  6. Udeleženci so dolžni skrbeti za neokrnjeno naravno okolje in življenje v njem.
  7. Organizator ima pravico izlet odpovedati zaradi premajhnega števila prijav in glede na vremenske pogoje.
  8. Telefonska številka za prijave je vedno izpisana na plakatu. Prijavite udeležbo.
  9. Vse informacije o razpisanem izletu oz. pohodu daje vodnik, ki vodi pohod.