Zgodovina in aktivnosti sekcije

Malo o zgodovini…

Planinski krožek na OŠ Komenda Moste deluje že več kot 30 let. Pobudnica začetka planinskega krožka na šoli je bila mentorica in vodnica Jožica Uršič, ki tudi še danes vodi planinski krožek na predmetni stopnji. V začetnih letih ji je pri vodenju krožka pomagala Tatjana Ravnikar (por. Zorman), kasneje pa Monika Žurbi. Po ustanovitvi Planinske sekcije Komenda se je Jožici in Tatjani pridružil še planinski vodnik Peter Zmrzlikar, ki je že od ustanovitve sekcije dalje, pa vse do danes, v okviru delovanja društva, odgovoren za vodenje Šolske planinske sekcije.

V tistih časih so mentorji in vodniki hodili na planinske izlete sami z učenci (brez spremstva staršev). Uporabljali so redne avtobusne linije. Pogosto so se do izhodišča odpeljali kar s kolesi, občasno so najeli posebne avtobuse za bolj oddaljene planinske cilje.

Ko je mentorstvo planinskega krožka na razredni stopnji prevzela vodnica Sonja Bernard (por. Podboršek), so se mentorji odločili, da otroka – mladega planinca – na planinskem pohodu spremlja vsaj ena odrasla oseba (straši, stari starši…). Do izhodišča planinskih tur so se odpeljali z avtomobili. Ker se je ta praksa izkazala za zelo dobro, jo uporabljamo še danes.

Sonja je s pomočjo vodnikov PD Komenda izvedla tudi planinsko šolo, ki jo je takrat obiskovalo in tudi uspešno zaključilo nekaj mladih planincev s predmetne stopnje. Prislužili so si zlati znak mladega planinca, ki ga podeljuje Planinska zveza Slovenije.

…in danes

Danes vodita planinski krožek na OŠ Komenda Moste, ki predstavlja šolsko sekcijo pri PD Komenda, Jožica Uršič, ki skrbi za predmetno stopnjo in Romana Ravnikar, ki je zadolžena za razredno stopnjo. V planinski krožek so vključeni učenci od 1. do 9. razreda. Kot vodnik PD Komenda naša planinska osvajanja vodi vodnik Peter Zmrzlikar. V letošnjem šolskem letu se nam je pridružila še vodnica Nika Zavašnik. Če je na planinski pohod prijavljenih veliko mladih planincev in njihovih staršev, se nam običajno pridruži še vodnik Janez Uršič .

Na planinski izlet se odpravimo eno soboto v mesecu glede na primerno vreme. V začetku šolskega leta naredimo načrt planinskih pohodov. Pri izbiri planinskih ciljev pazimo, da so primerni tudi za najmlajše planince. Na naša izhodišča se izpred Športne dvorane v Komendi odpeljemo z avtomobili.

Mladi planinci svoje planinske podvige pridno beležijo v planinske dnevnike in si tako prislužijo tudi bronasti in srebrni znak mladega planinca.

Zelo smo veseli, da se v zadnjih letih vsako šolsko leto v planinski krožek vključi več mladih planincev in njihovih staršev, pogosto kar cele družine.

Planinski tabor

Vsako leto ob zaključku šolskega leta – v juniju – mentorji planinskega krožka pripravimo planinski tabor. V začetnih letih so mladi planinci spali v šotorih, s seboj so vzeli tudi svojo kuharico. V zadnjih letih pa smo bili nastanjeni v planinskih domovih, domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in zadnje leto v Vojašnici na Pokljuki.

Tabori so zelo dobro obiskani, pogosto se ga udeležijo cele družine in tako skupaj preživimo nepozabne dneve v neokrnjeni naravi in v objemu gora.