Aktivnosti markacistov

V PD Komenda deluje markacijski odsek že od leta 1998, ko so usposabljanje za markaciste uspešno opravili prvi člani. Nadelave in označevanja planinskih poti so se lotili že pred tem, pridobljeno znanje pa jim je bilo kasneje v pomoč. Kot prvo so trasirali planinsko pot na Krvavec čez »skalo« prek Šenturške Gore do Sv. Ambroža in naprej. To pot so uporabljali že pred drugo svetovno vojno. Bila je velik izziv. Potrebno je bilo pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, da dovolijo trasiranje prek njihovih parcel, soglasja lovskih družin, nakar se je pričelo delo na sami poti. Hoteli so še več, bolj zahtevno pot, zato so se lotili markiranja in trasiranja poti do Jagodcev čez Blato na Kamniški vrh in Kriško planino. Dela so bila zahtevna. Na nekaj delih poti so namestili jeklenice in zabili kline, postavili mostičke, nadelali stopinje, namestili potrebne oznake, smerne table, markacije in drugo. Ta planinska pot je dobila predznak »zelo zahtevna«.

Vsako leto pa markaciste še posebej spomladi čaka pregled vseh poti. Poskrbeti morajo za obnovo smernih tabel, markacij in obnovo načetih delov poti ter za vse, kar je potrebno za varno hojo v planine. Markacisti PD Komenda skrbijo za približno 50 km planinskih poti, ki se raztezajo od Planinskega doma Milana Šinkovca do območja Krvavca (Vrh Korena, Kompotela, Košutna).

Delujejo na podlagi letnega plana vzdrževalnih del. V večjih delovnih akcijah običajno sodelujejo tudi ostali člani planinskega društva.

Markacisti se za obnavljanje svojega znanja in ohranjanje svojih licenc redno udeležujejo usposabljanj, ki jih organizira PZS.